DE WEG NAAR SUCCES!

VOOR KANDIDATEN

Outplacement.Soms kan het voorkomen dat u om wat voor reden dan ook boventallig bent verklaard in uw huidige werkkring. Uw werkgever kan Epris inschakelen om zo het traject van werk naar werk te versnellen.

Test Centrum
Epris biedt de mogelijkheid een assessment af te nemen. Wij geven u inzicht in uw persoonlijke kenmerken, uw gedrag en uw leiderschapskenmerken en uw IQ .

HEEFT U NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?